water-png.png

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی آزمایشگاه آب و فاضلاب می باشد .آزمایشگاههای آب و فاضلاب در استانها ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای مرکز تحقیقات آب ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید آب معدنی ، آزمایشگاههای آب غذا و دارو وزارت بهداشت  توسط این شرکت تجهیز شده اند.

محصولات مرتبط به آزمایشگاه آب و فاضلاب >> لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب -تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

اسپکتروفتومتر تخصصی آب 

اسپکتروفتومتر تخصصی آب 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری 60 پارامتر در آب و فاضلاب استفاده می شود.

PH متر آب و فاضلاب

PH متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه PH متر جهت اندازه گیری  عدد اسیدی و قلیایی استفاده می شود.

فتومتر آب

فتومتر آب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فتومتر آب جهت اندازه گیری 50 پارامتر مختلف در آب و فاضلاب استفاده می شوند.

دستگاه EC متر و شوری سنج

دستگاه EC متر و شوری سنج

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه EC متر جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و شوری آب استفاده می شود .

کدورت سنج آب و فاضلاب 

کدورت سنج آب و فاضلاب 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کدروت سنج جهت اندازه گیری میزان کدورت آب و فاضلاب استفاده می شود ..

اکسیژن متر آب و فاضلاب

اکسیژن متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اکسیژن متر جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در آب استفاده می شود.

فلیم فتومتر

فلیم فتومتر

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فلیم فتومتر متر جهت اندازه گیری جهت اندازه گیری کلسیم ،سدیم ، پتاسیم ، لیتیوم و باریم 

کلدال تعیین نیتروژن

کلدال تعیین نیتروژن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کلدال جهت تعیین نیتروژن در آب و فاضلاب استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

BOD متر 

BOD متر 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه BOD جهت اندازه گیری BOD یا تقاضای بیوشیمیایی اکسیژن  آب استفاده می شود .

ION کروماتوگراف 

ION کروماتوگراف 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه یون کروماتوگراف جهت اندازه گیری اندازه‌گیری آنیون ها و کاتیون ها استفاده می شود .

انکوباتور BOD

انکوباتور BOD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
انکوباتور BOD  جهت تامین دمای BOD متر و قراردادن در آن استفاده می شود.

کروماتوگراف HPLC

کروماتوگراف HPLC

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه HPLC جهت برای جداسازی و تخلیص در آب و فاضلاب استفاده می شود.

COD متر - راکتور COD

COD متر - راکتور COD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه COD جهت اندازه گیری COD یا تقاضای شیمیایی اکسیژن آب استفاده می شود .

کروماتوگراف GC

کروماتوگراف GC

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

جارتست

جارتست

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
جارتست جهت جهت تعیین مقدار مناسب ماده منعقد کننده اصلی آب استفاده می شود.

کروماتوگراف جرمی GCMS 

کروماتوگراف جرمی GCMS 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC-MS جهت برای شناسائی مواد مختلف در یک نمونه  استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

دستگاه جذب اتمی 

دستگاه جذب اتمی 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه جذب اتمی  جهت اندازه گیری کمی عناصر سبک و سنگین آب و خاک و عناصر شیمیایی 

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
ترازوی های آزمایشگاهی برای وزن نمودن نمونه ها در آزمایشگاه  استفاده می شوند.

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آب مقطر گیری جهت تهیه آب فوق خالص یا همان آب مقطر استفاده می شود .

هود میکروبی

هود میکروبی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود میکروبی بمنظور جلوگیری از انتقال آلودگیهای میکروبی و ویروسی استفاده می شود.

آون - فور - خشک کن

آون - فور - خشک کن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آون جهت خشک کردن نمونه یا لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود .

هود شیمیایی

هود شیمیایی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود شیمیایی جهت منظور جلوگیری از توسعه بخارات اسیدی و شیمیایی استفاده می شود .

هیتر استایرر - هیتر همزن

هیتر استایرر - هیتر همزن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه هیتر استیرر جهت همزدن و حرارت دادن محلولها در آزمایشگاه استفاده می شود .

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
مواد شیمیایی مرک و سیگما و شارلو و ریجنت های HACH جهت آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - لوازم آزمایشگاه رنگ و رزین  و مواد شیمیایی

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب  

تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب چیست ؟ لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب چیست ؟ چگونه تجهیزات آزمایشگاهی آب را تهیه نماییم ؟

چگونه لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب تهیه نماییم ؟ هزینه تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب چقدر است ؟ هزینه لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب چقدر است ؟ لیست تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب و لیست لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب کدام است ؟ چطور میتوان تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب را تهیه نمود ؟ چگونه می توان لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب را تهیه نمود ؟ تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب از کجا تهیه نماییم ؟ لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب را از کجا تهیه نماییم .

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی - تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی - تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی – تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب – لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب – تجهیزات آزمایشگاه آب – لوازم آزمایشگاه آب - تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب – لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب – تجهیزات آزمایشگاه آب – لوازم آزمایشگاه آب

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد