EN logo1 دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی
تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم و دستگاه های آزمایشگاهی و مواد شیمیایی – وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی
EN logo1 دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی

laboratory instruments distributor

دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی - لوازم آزمایشگاه تحقیقاتی و مواد شیمیایی آزمایشگاه تحقیقاتی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی و لوازم آزمایشگاه تحقیقاتی و مواد شیمیایی آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد .آزمایشگاههای تحقیقاتی وزارت علوم ، آزمایشگاههای تحقیقاتی پیشرفته ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای علمی ، آزمایشگاههای پژوهشی ، توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

 1. اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی (یووی-ویزیبل)
 2. اسپکتروفتومتر UV-VIS دوپرتویی (دابل بیم)
 3. اسپکتروفتومتر NIR
 4. اسپکتروفلوریمتر
 5. اسپکتروفتومتر فلورسنس
 6. دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزرپشن) شعله و کوره
 7. مادون قرمز فوریه FTIR به همراه قرص ساز دستی
 8. دستگاه مزدوج القایی ICP
 9. دستگاه ICP-MS
 10. کروماتوگراف مایع HPLC دو حلاله
 11. کروماتوگراف مایع HPLC چهار حلاله
 12. کروماتوگراف گازی GC با دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD
 13. کروماتوگراف گازی به همراه دتکتور جرمی GC MS
تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

 1. پارتیکل سایز انالایزر Particle size analyzer مایعات
 2. آنالایزر حرارتی DSC و انالایزر DSC/TGA/STA
 3. فرمانتور آزمایشگاهی و فرمانتور صنعتی
 4. تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی
 5. دستگاه اندازه گیری زاویه تماس Contact Angle
 6. دستگاه XRF رومیزی و پرتابل
 7. دستگاه XRD رومیزی
 8. دستگاه رزونانس مغناطیس هسته NMR
 9. میکروسکوپ الکترونی SEM
 10. میکروسکوپ الکترونی TEM
 11. میکروسکوپ نیروی اتمی AFM
 12. میکروسکوپ الکترونی FESEM
 13. دستگاه EDXRF

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی

شیشه الات آزمایشگاهی و مصرفی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک

آدرس شرکت دانشور شیمی :

تهران – اتوبان شهید ستاری – خیابان پیامبر مرکزی

خیابان مطهری – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 1

ایمیل : info@d-chemi.com

وب سایت : www.d-chemi.com

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد

امتیاز دادن به برگه