EN logo1 دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول در آب
تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم و دستگاه های آزمایشگاهی و مواد شیمیایی – وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی
EN logo1 دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول در آب

laboratory instruments distributor

دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول در آب >> اکسیژن متر

دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول در آب یا همان اکسیژن متر

دستگاه اکسیژن متر

دستگاه اکسیژن متر  جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در آب و فاضلاب استفاده می شود . دستگاه اکسیژن متر دارای دو مدل رومیزی آزمایشگاهی و پرتابل قابل حمل موجود می باشد . در مدل پرتابل ، قابلیت حمل دستگاه به محل هایی همچون رودخانه و چاه و تصفیه خانه را دارا می باشد .

اکسیژن متر آب و فاضلاب

اکسیژن محلول ، به سطح اکسیژن آزاد و غیر مرکب موجود در آب یا مایعات دیگر گفته می شود. که یکی از مهمترین پارامترها هنگام ارزیابی کیفیت آب به دلیل تأثیر آن بر موجودات موجود در یک توده آب است. سطح DO کاگر بسیار زیاد یا کم باشد می تواند به زندگی آبزیان آسیب برساند و کیفیت آب را تحت تأثیر قرار دهد.

اکسیژن غیر مرکب یا اکسیژن آزاد (O 2 ) ، اکسیژن است که به هیچ عنصر دیگری پیوند ندارد.می توان تصور کرد که مولکول های اکسیژن آزاد تقریباً به همان روشی که نمک یا قند در هنگام همزدن در آب حل می شود ، وجود دارد.

موارد استفاده اکسیژن متر

دستگاه اکسیزن متر ، مقدار اکسیژن محلول در محلول آبی را اندازه گیری می کنند. دستگاه اکسیژن متر محلول چگونه کار می کنند؟

دو نوع اصلی از فن آوری های سنجش DO وجود دارد: روش سنجش مبتنی بر نوری که معمولاً به عنوان لومینسانس و الکترود شیمیایی یا پوششی غشایی کلارک شناخته می شود. در این دو نوع فناوری ، تغییرات جزئی در دسترس است. به عنوان مثال ، سنسورهای نوری دو نوع هستند. 

هر دو نوع سنسور نوری ، لومینسانس را اندازه گیری می کنند زیرا تحت تأثیر وجود اکسیژن است. با این حال ، یک سنسور طول عمر لومینسانس را اندازه گیری می کند در حالی که سنسور دیگر شدت لومینسانس را اندازه گیری می کند. دو نوع سنسور الکتروشیمیایی موجود قطبی و گالوانیک است.

اکسیژن محلول معمولاً به میلی گرم در لیتر (میلی گرم در لیتر) یا به صورت درصد اشباع هوا گزارش می شود. با این حال ، برخی مطالعات DO را در قطعات در میلیون (ppm) یا در میکرومول (umol) گزارش می کنند.

1 میلی گرم در لیتر برابر با 1 ppm است. رابطه بین میلی گرم در لیتر و درصد اشباع هوا در بالا مورد بحث قرار گرفت و با درجه حرارت ، فشار و شوری آب متفاوت است.

 یک میکرومول اکسیژن برابر با 02222391 میلی گرم است و این واحد معمولاً در مطالعات اقیانوسی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین 100 امول در لیتر O2 برابر 2.2 میلی گرم در لیتر O2 است.

برای محاسبه غلظت اکسیژن محلول از اشباع هوا ، دانستن دما و شوری نمونه ضروری است. فشار بارومتریک قبلاً محاسبه شده است زیرا فشار جزئی اکسیژن به درصد اشباع هوا کمک می کند.

 سپس از شوری و دما می توان در قانون Henry برای محاسبه غلظت DO در 100٪ اشباع هوا استفاده کرد. با این حال ، استفاده از نمودار حلالیت اکسیژن آسان تر است.

 این نمودارها غلظت DO را در 100٪ اشباع هوا در دماهای مختلف و شوری نشان می دهد. سپس این مقدار می تواند در درصد اشباع هوا اندازه گیری شده ضرب شود تا غلظت DO محاسبه شود.

انواع دستگاه اکسیژن متر

دو نوع اصلی از فن آوری های سنجش اکسیژن محلول در دسترس است: روش سنجش مبتنی بر نوری که معمولاً به عنوان لومینسانس و الکترود شیمیایی یا پوششی غشایی کلارک شناخته می شود.

در این دو نوع فناوری ، تغییرات جزئی در دسترس است. به عنوان مثال ، سنسورهای نوری دو نوع هستند. هر دو نوع سنسور نوری ، لومینسانس را اندازه گیری می کنند زیرا تحت تأثیر وجود اکسیژن است.

 با این حال ، یک سنسور طول عمر لومینسانس را اندازه گیری می کند در حالی که سنسور دیگر شدت لومینسانس را اندازه گیری می کند.

دو نوع سنسور الکتروشیمیایی کلارک Polarographic و Galvanic هستند. علاوه بر این ، YSI دو نوع سنسور پلاراگرافیک تولید می کند: حالت پایدار و سنسور ثبت اختراع سریع پالس.

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی و مواد شیمیایی می باشد . همچنین شرکت دانشور شیمی قابلیت تامین قطعات یدکی تجهیزات ازمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی خریداری شده توسط مراکز که دچار مشکل گردیده اند را دارا می باشد. این شرکت آماده تامین تجهیزات ازمایشگاه آب و فاضلاب و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب را دارد . 

مواد شیمیایی تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب  و کیت های دستگاه اسپکتروفتومتر و فتومتر نیز موجود می باشد .

محصولات مرتبط به آزمایشگاه آب و فاضلاب >>

اسپکتروفتومتر تخصصی آب

اسپکتروفتومتر تخصصی آب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری 60 پارامتر در آب و فاضلاب استفاده می شود.

فتومتر آب

فتومتر آب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فتومتر آب جهت اندازه گیری 50 پارامتر مختلف در آب و فاضلاب استفاده می شوند.

کدورت سنج آب و فاضلاب

کدورت سنج آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کدروت سنج جهت اندازه گیری میزان کدورت آب و فاضلاب استفاده می شود ..

فلیم فتومتر

فلیم فتومتر

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فلیم فتومتر متر جهت اندازه گیری جهت اندازه گیری کلسیم ،سدیم ، پتاسیم ، لیتیوم و باریم 

دستگاه ph متر

PH متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه PH متر جهت اندازه گیری  عدد اسیدی و قلیایی استفاده می شود.

دستگاه EC متر

دستگاه EC متر و شوری سنج

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه EC متر جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و شوری آب استفاده می شود .

اکسیژن متر آب و فاضلاب

اکسیژن متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اکسیژن متر جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در آب استفاده می شود.

کجدال

کلدال تعیین نیتروژن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کلدال جهت تعیین نیتروژن در آب و فاضلاب استفاده می شود.

دستگاه BOD متر

BOD متر

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه BOD جهت اندازه گیری BOD یا تقاضای بیوشیمیایی اکسیژن  آب استفاده می شود .

انکوباتور BOD

انکوباتور BOD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
انکوباتور BOD  جهت تامین دمای BOD متر و قراردادن در آن استفاده می شود.

COD متر - راکتور COD

COD متر - راکتور COD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه COD جهت اندازه گیری COD یا تقاضای شیمیایی اکسیژن آب استفاده می شود .

جارتست

جارتست

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
جارتست جهت جهت تعیین مقدار مناسب ماده منعقد کننده اصلی آب استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

ION کروماتوگراف

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه یون کروماتوگراف جهت اندازه گیری اندازه‌گیری آنیون ها و کاتیون ها استفاده می شود .

کروماتوگراف HPLC

انکوباتور BOD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه HPLC جهت برای جداسازی و تخلیص در آب و فاضلاب استفاده می شود.

کروماتوگراف GC

کروماتوگراف GC

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

کروماتوگراف جرمی GCMS

کروماتوگراف جرمی GCMS

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC-MS جهت برای شناسائی مواد مختلف در یک نمونه  استفاده می شود.

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه جذب اتمی  جهت اندازه گیری کمی عناصر سبک و سنگین آب و خاک و عناصر شیمیایی 

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آب مقطر گیری جهت تهیه آب فوق خالص یا همان آب مقطر استفاده می شود .

آون - فور - خشک کن

آون - فور - خشک کن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آون جهت خشک کردن نمونه یا لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود .

هیتر استایرر - هیتر همزن

هیتر استایرر - هیتر همزن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه هیتر استیرر جهت همزدن و حرارت دادن محلولها در آزمایشگاه استفاده می شود .

ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
ترازوی های آزمایشگاهی برای وزن نمودن نمونه ها در آزمایشگاه  استفاده می شوند.

هود میکروبی

هود میکروبی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود میکروبی بمنظور جلوگیری از انتقال آلودگیهای میکروبی و ویروسی استفاده می شود.

هود شیمیایی

هود شیمیایی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود شیمیایی جهت منظور جلوگیری از توسعه بخارات اسیدی و شیمیایی استفاده می شود .

مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
مواد شیمیایی مرک و سیگما و شارلو و ریجنت های HACH جهت آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی

شیشه الات آزمایشگاهی و مصرفی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک

آدرس شرکت دانشور شیمی :

تهران – اتوبان شهید ستاری – خیابان پیامبر مرکزی

خیابان مطهری – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 1

ایمیل : info@d-chemi.com

وب سایت : www.d-chemi.com

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد

امتیاز دادن به برگه