تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی – وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی
لوگو دانشور شیمی

laboratory instruments distributor

دستگاه اندازه-گیری کلروفیل برگ >> دستگاه کلروفیل متر

دستگاه کلروفیل متر

دستگاه کلروفیل متر

دستگاه کلروفیل متر دستگاهی است که به عنوان یک دستگاه دستی قابل حمل کوچک معرفی شده است. که برای اندازه گیری سریع استفاده می شود. ما باید دستگاه کلروفیل متر را با انتهای گیره که در قسمت بالایی دستگاه کلروفیل متر است بر روی برگ گیاه خود ببندیم.

 طی 1-2 ثانیه ، مقدار نسبی کلروفیل (شاخص SPAD) محاسبه شده از نسبت نور قرمز به مادون قرمز عبور داده شده از برگ را فراهم می کند ، که برای تعیین اینکه آیا متابولیسم گیاه در محیط معین نسبت به مقدار مرجع برای گونه یا رقم به خوبی کار می کند ، استفاده می شود. هرچه مقدار از مقدار کنترل بیشتر باشد ، گیاه ضعیف تر است.

کلروفیل متر اغلب برای تشخیص نیاز به تأمین مواد مغذی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا محتوای کلروفیل با محتوای نیتروژن گیاه ارتباط دارد. مزیت دستگاه این است که نیازی به برداشتن برگ از گیاه نیست (روش غیر تهاجمی)

محصولات مرتبط به آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی >>

دستگاه پرومتر - پورومتر

دستگاه پرومتر - پورومتر

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه پرومتر جهت اندازه گیری هدایت روزنه برگ گیاه .

محصولات مرتبط به آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی >>

دستگاه سطح سنج برگ گیاه

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه سطح برگ گیاه جهت اندازه گیری سطح برگ گیاه می باشد

دستگاه اندازه گیری فتوسنتز گیاه

دستگاه کلروفیل فلورسانس

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

جهت اندازه گیری کلروفیل فلورسانس در برگ گیاه می باشد

دستگاه کلروفیل متر

دستگاه کلروفیل متر

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه فیبر خام جهت اندازه گیری فیبر و ADF وNDF

دستگاه فتوسنتزمتر

دستگاه فتوسنتزمتر

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه فتوسنتزمتر جهت اندازه گیری فتوسنتز در برگ گیاه 

دستگاه تشعشع سنج PAR

دستگاه تشعشع سنج PAR

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه تشعشع سنج Par جهت اندازه گیری تشعشع خورشید 

دستگاه بمب آب برگ گیاه

دستگاه بمب آب برگ گیاه

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

این دستگاه جهت اندازه گیری رطوبت در برگ گیاه می باشد

محفظه رشد گیاه- گراس چمبر

دستگاه ژرمیناتور گیاه

کاربرد : آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی

دستگاه ژرمیناتور جهت رشد گیاه در نور و رطوبت و دما استفاده میشود.

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد

× فروش و پشتیبانی