تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی – وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی
لوگو دانشور شیمی

laboratory instruments distributor

石油和石油产品中的水和泥沙测量装置>> ASTM D4007石油离心机

دستگاه سانتریفیوژ نفتی- 石油离心机

石油和石油产品中的水和沉积物测量装置-ASTM D4007石油离心机

石油离心机于在高温下测量和分离石油和石油产品中的水和沉积物的同一设备用于测量高温下的石油和石油产品中的水和沉积物。离心机符合ASTM D4007标准。

该设备用于油脂实验室,油气实验室,石化实验室,炼油厂,标准实验室和研究实验室。

Daneshvar Shimi Co.是石油和天然气实验室设备以及油气实验室设备,油脂实验室设备,油脂实验室设备和相关化学品的进口商。 Daneshvar Shimi公司还能够为有问题的中心购买的实验室设备和实验室设备提供备件。

与油脂实验室有关的产品>>

دستگاه سولفور آنالایزر

硫分析仪装置

应用:石油石化实验室

测量硫(硫)

用于石油产品。

تقطیر اتوماتیک

自动蒸馏

应用:石油石化实验室

蒸馏石油产品

二手石油产品。

دستگاه ویسکومتر کینماتیک

运动粘度计

应用:石油石化实验室

测量粘度

石油产品运动学

اکتان سنج بنزین

汽油辛烷值计

应用:石油和汽油实验室

辛烷值计测量辛烷值

使用汽油。

دستگاه SSI روغن موتور

机油SSI装置

应用:油脂实验室

用于测量机油的剪切稳定性测试。

دستگاه CCS روغن

CCS机油

应用:油脂实验室

用于低温下油的表观粘度。

دستگاه نواک روغن

诺瓦克油机

应用:油脂实验室

用于测量机油蒸发损失。

دستگاه MRV روغن

机油MRV机

应用:油脂实验室

用于冷泵中的机油粘度。

دستگاه HTHS روغن موتور

HTHS机油

应用:油脂实验室

在高温和高切削速度下测量油的粘度

دستگاه AES آنالیز عنصری

AES元素分析仪

应用:油脂实验室

根据ASTM D6595分析油元素

دستگاه ویسکوزیته در سرما

低温粘度装置

应用:油脂实验室

在低温和高切削速度下测量油的粘度

دستگاه شمارش ذرات روغن

油粒计数机

应用:油脂实验室

用于计数油中的悬浮颗粒。

دستگاه تقطیر در خلا روغن

油真空蒸馏机

应用:油脂实验室

在真空下测量温度为400度的油蒸馏次数

دستگاه تست کف روغن

油泡测试机

应用:油脂实验室

在高温下测量发动机机油和润滑油的泡沫

دستگاه سانتریفیوژ نفتی

石油离心机

应用:油脂实验室

从油和石油产品中分离出水和沉积物

دستگاه مرکاپتان سولفور

硫醇硫装置

应用:油脂实验室

石油用于测量硫醇硫

تست فراریت روغن

油品挥发性试验机

应用:油脂实验室

用色谱法测量油的挥发性

دستگاه آنالیز عناصر روغن

油元素分析仪

应用:油脂实验室

在高温下测量发动机机油和润滑油的泡沫

دستگاه نقطه ذوب روغن

油熔点机

应用:油脂实验室

用于测量油脂的熔点

کاربرد : آزمایشگاه روغن و گریس جهت اندازه گیری مرکاپتان سولفور روغن استفاده می شود

油压计

应用:油脂实验室

1至8用于测量油的颜色

دستگاه تست Fourball گریس

油品挥发性试验机

应用:油脂实验室

测试润滑脂的摩擦系数和耐磨性

دستگاه تست Timken گریس

铁姆肯公司(Timken Grace)测试仪

应用:油脂实验室

测试高压下的油脂负载能力

دستگاه تست شستشوی گریس

油脂清洗机

应用:油脂实验室

用于油脂清洗试验

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

油脂渗透装置

应用:油脂实验室

用于测试油脂的渗透性

دستگاه TBN-TAN

TBN-TAN设备

应用:油脂实验室

确定油中TAN和TBN碱的酸性值

دستگاه اندازه گیری آب در مواد نفتی و روغن

卡尔·费舍尔装置

应用:石油和石油实验室

卡尔·费舍尔设备,用于测量石油产品中的水。

جذب اتمی - اتمیک ابزربشن

原子吸收-原子吸收

应用:石油和石油实验室

测量石油产品中的重金属和挥发性金属元素

کاربرد : آزمایشگاه روغن و گریس جهت اندازه گیری مرکاپتان سولفور روغن استفاده می شود

油压计

应用:石油和石油实验室

该设备用于确定石油产品的颜色。

بمب کالریمتر

热量计炸弹

应用:石油石化实验室

测量石油产品的热值

دانسیتومتر- دستگاه اندازه گیری چگالی

密度计

应用:石油石化实验室

用于测量石油产品的密度。

گام تستر بنزین

自动落点和云

应用:石油石化实验室

用于测量石油产品的倾点和浊度。

گام تستر

台阶测试仪

应用:石油和汽油实验室

用于测量汽油中的阶跃。

دستگاه اندازه گیری نقطه انجماد مواد نفتی

凝固点试验机

应用:石油石化实验室

用于测量石油产品的凝固点

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

铜腐蚀试验机

应用:石油石化实验室

测量石油产品对铜的腐蚀程度

دستگاه نمک در نفت خام

原油制盐机

应用:石油石化实验室

用于测量原油中的盐含量。

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

汽油氧化的稳定性

应用:石油石化实验室

测量汽油的氧化稳定性

دستگاه تست نقطه آنیلین

苯胺点试验机

应用:石油石化实验室

用于测量石油产品的苯胺点

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

蒸汽压力测试仪

应用:石油石化实验室

用于测量石油产品的蒸气压

رفراکتومتر مواد نفتی

石油折光仪

应用:石油石化实验室

测量石油产品和油的糖度和折光率

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

残留碳测试

应用:石油石化实验室
用于测试石油产品中的碳残留

Daneshvar Shimi公司的地址:
德黑兰-Shahid Sattari公路-Payambar Markazi St.

Motahhari St.-5号-一楼-1单元

电子邮件:[email protected]

网站:www.d-chemi.com

食品工业实验室设备

石油和天然气实验室设备

农业实验室设备

水和废水实验室设备

制药实验室设备

遗传学实验室设备

研究实验室设备

油漆和树脂实验室设备

聚合物和塑料实验室设备

包装实验室设备

实验室和消费玻璃器皿

实验室和工业化学品

该网站的所有权利和内容均属于Daneshvar Shimi Arian Company,不得使用

× فروش و پشتیبانی از طریق واتساپ