به وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی خوش آمدید

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - لوازم آزمایشگاه کشاورزی - تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و لوازم آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی و مواد شیمیایی آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی می باشد .آزمایشگاههای جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای کشاورزی ،دانشکده های کشاورزی دانشگاه دولتی و دانشکده های کشاورزی دانشگاه آزاد،  توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی

فتوسنتز متر
کلروفیل متر
کلوروفیل فلورسانس
سطح سنج برگ گیاه Leaf Area Meter
پرومتر هدایت روزنه برگ کیاه)
دستگاه تشعشع سنج فتوسنتزی PAR
بمب آب برگ گیاه ( رطوبت سنج برگ)
اتاقک رشد گیاه (گراس چمبر)
میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ اینورت
استریومیکروسکوپ
عصاره گیر گیاه
اندازه گیری تکاملی اکسیژن جهت تنفس سلولی و فتوسنتزی
روتاری اوپراتور ( تقطیر در خلاء)

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه خاک

اگر خاک و نمونه بردار خاک
رطوبت سنج خاک
شوری سنج خاک
مولتی پارامتر خاک
دفترچه رنگ خاک مانسل
 عصاره گیر خاک
همزن خاک (هموژنایزر خاک)
PH متر خاک
پنترومتر خاک ( تست نفوذپذیری خاک)
تانسیومتر خاک
دابل رینگ خاک ( رینگ مضاعف)
تست نفوذپذیری خاک به روش گالف
هیدرومتر خاک (چگالی سنج خاک)

تجهیزات آزمایشگاه گیاهپزشکی

بیوفتومتر
الکتروفورز عمودی و الکتروفورز افقی
ترموسایکلر PCR
ترانس ایلومینیتور
ژل داک
انکوباتور ثابت و انکوباتور شیکردار
سانتریفیوژ دور بالا و میکروسانتریفیوژ و سانتریفیوژ یخچالدار
میکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپ
فریزر ازمایشگاهی
اتوکلاو ( استریلیزاتور)
پیپت و میکروپیپت ، سمپلر و بورت دستی و بورت اتوماتیک
ورتکس میکسر و همزن 
هات پلیت و هیتر استایرر

تجهیزات آزمایشگاه خاک و سنگ

شیکر الک خاک
دستگاه تراش خاک
نمونه در اور خاک
دستگاه برش مستقیم خاک
نفوذ پذیری خاک بار افتان و بار ثابت
دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط
چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک
دستگاه پین هول جهت تست واگرایی خاک
 دستگاه تک محوری برقی خاک
آسیاب سنگ
سنگ شکن فکی
دستگاه تست سایش لوس آنجلس
دستگاه تحکیم همزمان سلولهای سه محوری

021-44024406-8

تماس مشاوران بخش فروش

شنبه تا چهارشنبه

از 8 صبح الی 16:30 ما فعال هستیم

30,000 آزمایشگاه

به ما اعتماد کردند