pharmacy-png.png

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی - لوازم آزمایشگاه داروسازی و مواد شیمیایی آزمایشگاه داروسازی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه داروسازی و لوازم آزمایشگاه داروسازی و مواد شیمیایی آزمایشگاه داروسازی می باشد .آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای دارویی ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید دارو ، آزمایشگاههای سرم سازی توسط این شرکت تجهیز شده اند..

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

پلاریمتر اتوماتیک

رفراکتومتر اتوماتیک

فرمانتور آزمایشگاهی و صنعتی

مادون قرمز فوریه FTIR) )

اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی و دو پرتویی

اسپکتروفلوریمتر

جذب اتمی Atomic Absorption

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا HPLC) ) با انواع دتکتور

کروماتوگراف گازی GC با انواع دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD

کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی GC-MS

آنالایزر حرارتی DSC/TGA

آب مقطرگیری

دیونایزر

لوازم آزمایشگاه داروسازی

لوازم آزمایشگاه داروسازی

دستگاه پرس قرص

دستگاه تست حلالیت قرص

دستگاه تست فروپاشی قرص

دستگاه سختی سنج قرص

دستگاه تست شکستگی قرص

تانسیومتر کشش سطحی

فریزدرایر

کارل فیشر و پتانسیومتر

اتوکلاو آزمایشگاهی و صنعتی

میکروسکوپ با سیستم مانیتورینگ

انکوباتور Co2

اتاقک تست تاثیرات شرایط محیطی بر روی دارو

اینکوباتور یخچالدار

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد