pack-png.png

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک - لوازم آزمایشگاه بسته بندی و پک و مواد شیمیایی آزمایشگاه بسته بندی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک و لوازم آزمایشگاه بسته بندی و پک و مواد شیمیایی آزمایشگاه بسته بندی و پک می باشد .آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاهها ، آزمایشگاههای کارخانجات بسته بندی ، آزمایشگاههای کارخانجات صنایع غذایی آزمایشگاههای کارخانجات شیر و لبنیات توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک

دستگاه تست عبور بخار آب

دستگاه تست عبور گاز

دستگاه تست دوخت و درز

دستگاه تست ضریب اصطحکاک

دستگاه تست پارگی( المندروف )

دستگاه ضربه فیلم اتوماتیک

دستگاه تست نشت بسته بندی

دستگاه تست وکیوم بسته بندی

دستگاه تست شرینک

دستگاه تست ترکیدگی مولن

دستگاه تست سقوط

دستگاه تست ترکیدگی بطری

تورک متر

دستگاه تست فشار

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک

تجهیزات آزمایشگاه بسته بندی و پک

دستگاه تست عبور بخار آب

دستگاه تست عبور گاز

دستگاه تست دوخت و درز

دستگاه تست ضریب اصطحکاک

دستگاه تست پارگی( المندروف )

دستگاه ضربه فیلم اتوماتیک

دستگاه تست نشت بسته بندی

دستگاه تست وکیوم بسته بندی

دستگاه تست شرینک

دستگاه تست ترکیدگی مولن

دستگاه تست سقوط

دستگاه تست ترکیدگی بطری

تورک متر

دستگاه تست فشار

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد