food-png.png

دستگاه اسپکتروفتومتر آب >> اسپکت تخصصی آب و فاضلاب

اسپکتروفتومتر-اسپکت-DR6000 Hach

دستگاه اسپکتروفتومتر  تخصصی آب شناسی - اسپکت UV -اسپکت DR6000 Hach

دستگاه اسپکتروفتومتر تخصصی اب شناسی  جهت اندازه گیری بیش از 60 پارامتر در آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد . اسپکتروفتومتر آب شناسی قابلیت اندازه گیری پارامترهایی همچون : نیترات ، نیتریت ، سولفات ، سولفیت ، مولیبدات ، منگنز ، فسفات ، پتاسیم ، کلراین ، آهن ، مس و غیره را دارا می باشد . بهترین اسپکتروفتومتر تخصصی آب شناسی ساخت کمپانی Hach آمریکا که در آلمان تولید می شود می باشد . اسپکتروفتومتر مدل DR6000 کمپانی HACH دقیق ترین و پیشرفته ترین اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب می باشد .دستگاه اسپکت آب و فاضلاب پارامتر های از پیش تعیین شده در خود دارد . اسپکت uv کمپانی Hach بهترین در دنیا می باشد .

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی و مواد شیمیایی می باشد . همچنین شرکت دانشور شیمی قابلیت تامین قطعات یدکی تجهیزات ازمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی خریداری شده توسط مراکز که دچار مشکل گردیده اند را دارا می باشد. این شرکت آماده تامین تجهیزات ازمایشگاه آب و فاضلاب و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب را دارد . 

مواد شیمیایی تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب  و کیت های دستگاه اسپکتروفتومتر و فتومتر نیز موجود می باشد .

 

محصولات مرتبط به آزمایشگاه آب و فاضلاب >>

اسپکتروفتومتر تخصصی آب

اسپکتروفتومتر تخصصی آب 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری 60 پارامتر در آب و فاضلاب استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

PH متر آب و فاضلاب

PH متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه PH متر جهت اندازه گیری  عدد اسیدی و قلیایی استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

BOD متر

BOD متر 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه BOD جهت اندازه گیری BOD یا تقاضای بیوشیمیایی اکسیژن  آب استفاده می شود .

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

ION کروماتوگراف

ION کروماتوگراف 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه یون کروماتوگراف جهت اندازه گیری اندازه‌گیری آنیون ها و کاتیون ها استفاده می شود .

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه جذب اتمی  جهت اندازه گیری کمی عناصر سبک و سنگین آب و خاک و عناصر شیمیایی 

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
ترازوی های آزمایشگاهی برای وزن نمودن نمونه ها در آزمایشگاه  استفاده می شوند.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

فتومتر آب

فتومتر آب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فتومتر آب جهت اندازه گیری 50 پارامتر مختلف در آب و فاضلاب استفاده می شوند.

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

لوازم آزمایشگاهی - تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه EC متر و شوری سنج

دستگاه EC متر و شوری سنج

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه EC متر جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و شوری آب استفاده می شود .

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

لوازم آزمایشگاهی - تجهیزات آزمایشگاهی

انکوباتور BOD

انکوباتور BOD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
انکوباتور BOD  جهت تامین دمای BOD متر و قراردادن در آن استفاده می شود.

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

اسپکت DR6000 - تجهیزات آزمایشگاهی

کروماتوگراف HPLC

کروماتوگراف HPLC

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه HPLC جهت برای جداسازی و تخلیص در آب و فاضلاب استفاده می شود.

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

اسپکت DR6000 - تجهیزات آزمایشگاهی

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آب مقطر گیری جهت تهیه آب فوق خالص یا همان آب مقطر استفاده می شود .

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

اسپکت DR6000 - تجهیزات آزمایشگاهی

هود میکروبی

هود میکروبی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود میکروبی بمنظور جلوگیری از انتقال آلودگیهای میکروبی و ویروسی استفاده می شود.

اسپکتروفتومتر uv- اسپکتروفتومتر vis

اسپکت DR6000 - تجهیزات آزمایشگاهی

کدورت سنج آب و فاضلاب

کدورت سنج آب و فاضلاب 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کدروت سنج جهت اندازه گیری میزان کدورت آب و فاضلاب استفاده می شود ..

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

اکسیژن متر آب و فاضلاب

اکسیژن متر آب و فاضلاب

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه اکسیژن متر جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در آب استفاده می شود.

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

COD متر - راکتور COD

COD متر - راکتور COD

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه COD جهت اندازه گیری COD یا تقاضای شیمیایی اکسیژن آب استفاده می شود .

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

کروماتوگراف GC

کروماتوگراف GC

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

آون - فور - خشک کن

آون - فور - خشک کن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه آون جهت خشک کردن نمونه یا لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود .

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

هود شیمیایی

هود شیمیایی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
هود شیمیایی جهت منظور جلوگیری از توسعه بخارات اسیدی و شیمیایی استفاده می شود .

اسپکتروفتومتر - اسپکت

اسپکتروفتومتر آب-DR6000

فلیم فتومتر

فلیم فتومتر

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
فلیم فتومتر متر جهت اندازه گیری جهت اندازه گیری کلسیم ،سدیم ، پتاسیم ، لیتیوم و باریم 

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

کلدال تعیین نیتروژن

کلدال تعیین نیتروژن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه کلدال جهت تعیین نیتروژن در آب و فاضلاب استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

مواد شیمیایی مرک و سیگما

جارتست

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
جارتست جهت جهت تعیین مقدار مناسب ماده منعقد کننده اصلی آب استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

کروماتوگراف جرمی GCMS

کروماتوگراف جرمی GCMS 

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه GC-MS جهت برای شناسائی مواد مختلف در یک نمونه  استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

هیتر استایرر - هیتر همزن

هیتر استایرر - هیتر همزن

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
دستگاه هیتر استیرر جهت همزدن و حرارت دادن محلولها در آزمایشگاه استفاده می شود .

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

مواد شیمیایی مرک و سیگما

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه آب و فاضلاب
مواد شیمیایی مرک و سیگما و شارلو و ریجنت های HACH جهت آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاه آ و گاز و پتروشیمی - لوازم آزمایشگاه نفت - تجهیزات روغن و گریس - لوازم آزمایشگاه روغن و گریس 

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب چیست ؟ لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب چیست ؟ 

دستگاه اسپکتروفتومتر آب چیست ، دستگاه اسپکت چیست ؟ دستگاه اسپکتروفتومتر چند است ؟ از کجا دستگاه اسپکت تهیه کنیم ؟ اندازه گیری پارامتر های آب چیست ؟ با دستگاه DR6000  چه پارامترهایی را می توان اندازه گیری کرد ؟ دستگاه DR6000 Hach چه مشخصاتی دارد ؟ اسپکت تخصصی آب شناسی چیست ؟ اسپکت uv و اسپکت vis چیست ؟

 

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد